Verbeteren van gezondheid

Het gezond houden van mensen is in deze tijd een belangrijke uitdaging. Waar 30 jaar geleden bijvoorbeeld één op de drie Nederlanders overgewicht had, is dat volgens het RIVM nu uitgegroeid tot de helft die matig tot zelfs ernstig overgewicht (obesitas) hebben. Daarnaast voelt bijna de helft van de volwassenen in Nederland zich eenzaam tot zeer eenzaam. Deze gezondheidseffecten versterken elkaar. Door eenzaamheid worden stress en angstgevoelens versterkt. Zowel overgewicht als stress zijn belangrijke oorzaken van hart- en vaatziekten (RUMC). Het wordt dus tijd deze neerwaartse spiraal om te buigen. En een kwalitatief hoogwaardige groene omgeving heeft hier meer invloed op dan u op het eerste gezicht misschien denkt. Wist u bijvoorbeeld dat een groene omgeving de sociale cohesie en gevoel van veiligheid in de stad sterk verhoogd (A. van den Berg & K. de Ronde, 2009)?

Daarom wordt in De Nieuwe wAarde-aanpak met betrekking tot gezondheid aan vijf thema’s aandacht besteed:

  • het voorkomen van hart- en vaatziekte
  • het verbeteren van de luchtkwaliteit
  • het vergroten van de hoeveelheid schaduw
  • het verminderen van geluidsoverlast
  • het vergroten van het geestelijk welzijn

Meer dan 70% van de belangrijkste voedselgewassen, ongeveer 35% van de wereldwijde voedselproductie, is ten minste gedeeltelijk afhankelijk van bestuiving (vanVooren, L.L.A., etal., Agriculturalsystems, 2016).