Over ons

De initiatiefnemers van De Nieuwe wAarde-aanpak zijn Buiting Advies en Vivara Pro. Deze twee partijen werkten de afgelopen jaren, alle twee vanuit hun eigen expertise, samen aan het verbeteren van de leefomgeving van mens, plant en dier. Binnen veel van die projecten blijkt regelmatig dat het voor veel thema’s al voorbij 5 voor 12 is. En dat gaat ons aan het hart!

Daarom hebben wij in 2020 samen De Nieuwe wAarde-aanpak ontwikkeld. De Nieuwe wAarde is een aanpak gericht op het anders inrichten en beheren van de groene ruimte om klimaatadaptatie, het versterken van de biodiversiteit en het verbeteren van de gezondheid tegelijkertijd aan te pakken.

“Wat we eigenlijk doen met De Nieuwe wAarde aanpak is ‘verbinden’. Verbinden van klimaat-biodiversiteit-gezond, maar ook verbinden van kennispartners binnen dit netwerk voor maximaal resultaat. Enerzijds verbinden we gemeentes, projectontwikkelaars, woningscorporaties, vastgoedbeheerders, vakantieparken en vele andere opdrachtgevers, anderzijds consumenten, bevoegd gezag en andere stakeholders. Hierdoor werken we met een integrale en krachtige aanpak en realiseren we een doelgericht resultaat zonder tijdverlies achteraf.”

Eric Michels, Vivara Pro

“De Nieuwe wAarde gaat uit van aarde beheren en naar waarde creëren. Doel is het in synergie en gelijktijdig realiseren van maatschappelijke doelen met behulp van keuzes in groen-blauwe inrichting en beheer van de openbare ruimte. Een unieke aanpak om klimaatadaptatie, het versterken van de biodiversiteit en het verbeteren van de lichamelijke en psychische gezondheid van mensen tegelijkertijd aan te pakken. Dat stapelen geeft impact.”

Ronald Buiting, Buiting Advies