In vijf stappen naar Nieuwe wAarde

1.

Analyse
Op basis van openbaar toegankelijke data (open source data) analyseren wij uw huidige situatie met betrekking tot klimaat, biodiversiteit en gezondheid. Dit doen wij op basis van de 11 thema’s die centraal staan bij Nieuwe wAarde.

2.

Workshop met stakeholders
In een workshop bepalen wij samen met u en de door u geselecteerde stakeholders, welke verbeteringen met betrekking tot klimaat, biodiversiteit en gezondheid wenselijk en/of noodzakelijk zijn. Moet de focus bij klimaat liggen, op het voorkomen van hitte-eilanden of meer op het terugdringen van wateroverlast? Of is er meer behoefte aan een aanpak gericht op het verbeteren van de luchtkwaliteit of het voorkomen van obesitas? En hoe kan de gekozen oplossing ook bijdragen aan het versterken van de biodiversiteit?  Bij elk De Nieuwe wAarde-project wordt aan zoveel mogelijk (van de 11) thema’s aandacht besteed.

3.

Ontwikkelen van plan van aanpak
Voor de binnen de workshop benoemde thema’s ontwikkelen wij een plan van aanpak. Binnen dit plan van aanpak wordt zowel ingegaan op het anders invullen van het beheer als de herinrichting van de groene ruimte.

4.

Uitvoering plan van aanpak
De uitvoering van het plan van aanpak kan gericht zijn op het ontwikkelen en implementeren van een nieuwe beheeraanpak en/of op het herinrichten van de groene ruimte.

5.

Monitoring
U kunt de resultaten van uw Nieuwe wAarde-project monitoren via een eigen dashboard die gevoed wordt door zorgvuldig uitgekozen openbaar toegankelijke data (open source data).

Ook benieuwd hoe uw organisatie er met betrekking tot klimaat, biodiversiteit en gezondheid voor staat?