Aanpak voor realisering van klimaatadaptieve, biodiverse en gezonde steden en dorpen.

De Nieuwe wAarde is een nieuwe visie op en aanpak van inrichting en beheer van de groene ruimte. Het doel? Een klimaatadaptieve, biodiverse en gezonde leefomgeving voor uw gebied, nieuwe waarde. Door de integrale aanpak van deze drie uitdagingen wordt de gezamenlijke impact versterkt en neemt de (esthetische) kwaliteit van de groene ruimte sterk toe.

Binnen deze aanpak wordt gezorgd voor een analyse van de huidige gebiedssituatie met betrekking tot klimaat, biodiversiteit en gezondheid. De uitkomst is een concreet plan van aanpak hoe de opgaves op het gebied van de drie uitdagingen binnen uw gebied aan te pakken. Opgevolgd door procesbegeleiding, communicatie, kennis en ondersteuning in de daadwerkelijke implementatie van de nieuwe inrichting en/of het nieuwe beheer.

Met De Nieuwe wAarde worden projecten gefaciliteerd waar, met behulp van groene oplossingen, invulling wordt gegeven aan het tegelijkertijd klimaatadaptief inrichten van de leefomgeving, versterken van de biodiversiteit én verbeteren van de lichamelijke en psychische gezondheid van mensen. De drie uitdagingen zijn ieder opgebouwd uit thema’s.

Klimaat

Met betrekking tot klimaat wordt aan drie thema’s aandacht besteed: het voorkomen van hitte-eilanden, het voorkomen van wateroverlast en het tegengaan van droogte.

Biodoversiteit

Met betrekking tot biodiversiteit wordt aan drie thema’s gewerkt: het versterken van soorten, het vergroten van de populatie bestuivers en het voorkomen van (toekomstige) plagen.

Gezondheid

Met betrekking tot gezondheid wordt aan vijf thema’s ingezet: het voorkomen van hart- en vaatziekte, het verbeteren van de luchtkwaliteit, het vergroten van de heoveelheid schaduw, het verminderen van geluidsoverlast en het vergroten van het geestelijk welzijn.

Benieuwd hoe u in vijf stappen Nieuwe wAarde binnen uw groene ruimte creëert?

De Nieuwe wAarde in de praktijk

Weller heeft De Nieuwe wAarde omarmt en in veel wijken al in de praktijk gebracht.

Nieuwe inrichting Tarciushof Brunssum

De Tarciushof in Brunssum wordt dit jaar helemaal opnieuw ingericht…

Weller opent kindermoestuin in Heerlen

Vanuit het concept de Nieuwe wAarde werden woensdag de moestuintjes…

Een uitkomst van de integrale DNW-aanpak

Weller heeft in het kader van De Nieuwe wAarde een proef laten…

Vivara Pro en Buiting Advies op de Bouwbeurs 2023

Veel interesse voor natuurinclusief bouwen op de BouwBeurs 2023! Wat…

Revolutionaire aanpak laat de echte waarde van groen ervaren

Ooit geweten dat de meidoorn of de paardenbloem daadwerkelijk…

Woningbouw ontwikkeling Afferden

De Nieuwe Waarde is door de Klokgroep gevraagd input te leveren…

C8 Kraamkamers

De Nieuwe Waarde participeert ook in een van de kraamkamers…

Transitie openbare ruimte Weller

Praktijkvoorbeeld De Nieuwe wAarde heeft bij de Zuid-Limburgse…
12345