Klimaatadaptie

De zomers van 2018, 2019 en 2020 laten zien dat het klimaat nu echt aan het veranderen is. Met als gevolg: hoge temperaturen in de stad, piekbuien met veel wateroverlast, afsterven van bomen en opdrogen van beken en vennen door langdurige droogte. Werken aan klimaatadaptatie, ofwel het opvangen van de gevolgen van klimaatverandering, is een belangrijke landelijke opgave.

Daarom wordt in De Nieuwe wAarde-aanpak met betrekking tot klimaat aan drie thema’s aandacht besteed:

  • het voorkomen van hitte-eilanden
  • het voorkomen van wateroverlast
  • het tegengaan van droogte