Transitie openbare ruimte Weller

Praktijkvoorbeeld

De Nieuwe wAarde heeft bij de Zuid-Limburgse Weller woningcorporatie verschillende projecten uitgevoerd. Het gaat om het ontwikkelen van een DNW-viewer speciaal voor Weller. 

Met behulp van de viewer kunnen alle medewerkers van Weller per wijk of buurt zien welke DNW-thema’s spelen. Daardoor is in een oogopslag duidelijk welke uitdagingen er met betrekking tot klimaatadaptatie, biodiversiteitsversterking en het verbeteren van de gezondheid spelen. Daarnaast zijn voor Weller op specifieke locaties ontwerpen ontwikkeld die invulling aan de DNW-thema’s geven. Het gaat daarbij om het inrichten van voorbeeldtuinen gericht op vergroening, het inrichten van pocketparkjes gericht op het organiseren van ontmoetingen en het versterken van de biodiversiteit en het ontwikkelen van een bomenlijst van waaruit iedere nieuwe huurder een boom voor in zijn nieuwe achtertuin kan kiezen. Op het moment dat deze bomen volgroeid zijn leveren zij een bijdrage aan het verlagen van de temperatuur.