C8 Kraamkamers

De Nieuwe Waarde participeert ook in een van de kraamkamers van de C8. De C8 is een samenwerkingsverband tussen de 8 grootste woningcorporaties in Limburg.

Doel van de kraamkamers is duurzaamheid in de breedste zin van het begrip binnen de corporaties te incorporeren. DNW gaat de inspanningen gericht op klimaatadaptatie, versterking van de biodiversiteit en het verbeteren van de gezondheid, die binnen de openbare ruimte een plek moeten krijgen binnen de 8 corporaties verkennen en binnen iedere corporatie adresseren. Tevens wordt een gezamenlijke viewer ontwikkeld, waardoor iedere corporatie per wijk of buurt zien welke DNW-thema’s spelen. Het is de bedoeling om daarna per corporatie concrete projecten te realiseren.