Woningbouw ontwikkeling Afferden

De Nieuwe Waarde is door de Klokgroep gevraagd input te leveren bij de ontwikkeling van een nieuwe woonwijk in Afferden. 

De uitvraag daarbij is om samen met de architect en landschapsarchitect te zorgen dat zoveel mogelijk thema’s rond klimaatadaptatie, biodiversiteit en gezondheid een invulling krijgen. Daarbij is het belangrijk dat de nieuwe woonwijk habitat biedt aan de op dit moment in de omgeving aanwezige fauna. Tevens is het voor de Klokgroep belangrijk dat binnen dit project natuurinclusief wordt gebouwd. Dat betekent dat in de gebouwen nestlocaties voor gierzwaluw en huismus worden opgenomen en dat verblijven voor vleermuizen een plek krijgen.