Nieuwe inrichting Tarciushof Brunssum

De Tarciushof in Brunssum wordt dit jaar helemaal opnieuw ingericht volgens de principes van De Nieuwe Waarde. Een saai gazon maakt plaats voor een bloemrijke ontmoetingstuin met nieuwe fruitbomen en struiken en volop bloeiende planten, waarvan het grootste deel inheems. Het talud van de al aanwezige wadi is beplant met oeverplanten, waaronder veel grote kattenstaart. Tijdens een bezoek van een van onze collega’s lieten de bewoners weten enthousiast te zijn over de nieuwe tuin. Ook de biodiversiteit profiteert: op de bloeiende planten vlogen veel hommels en bijen, waaronder de kattenstaartdikpoot. Deze schaarse soort is volledig afhankelijk van de kattenstaart.