Een uitkomst van de integrale DNW-aanpak

Weller heeft in het kader van De Nieuwe wAarde een proef laten uitvoeren met het hergebruik van oude bestrating.

Hergebruik van bestrating ter plaatse is een duurzame oplossing die veel voordelen biedt voor het milieu. Door oude stenen opnieuw te gebruiken, wordt de uitstoot van CO2 verminderd en het gebruik van grondstoffen verminderd. Het produceren van nieuwe stenen kost namelijk veel energie en grondstoffen.

Daarnaast vermindert hergebruik ook de afvalberg, omdat er minder nieuwe stenen hoeven te worden gemaakt en de oude stenen opnieuw worden gebruikt. Dit draagt bij aan een circulaire economie waarin materialen worden hergebruikt in plaats van weggegooid.

Een extra voordeel van hergebruik van bestrating is dat het kan bijdragen aan een verbeterde wateradaptie. Als de bestrating met openingen er tussen wordt teruggeplaatst, kan regenwater beter worden opgenomen en wordt het minder snel naar het riool afgevoerd. Dit helpt bij het voorkomen van overstromingen en vermindert de hoeveelheid water die moet worden behandeld in rioolwaterzuiveringsinstallaties.

Bijvoorbeeld B.K.K. klinkers zijn geschikt voor hergebruik in een open verband. Deze stenen zijn stevig en kunnen meer dan 50 jaar meegaan, waardoor ze ideaal zijn voor toepassing op plekken waar veel verkeer plaatsvindt, zoals parkeerplaatsen.

Naast het hergebruiken van bestratingsmaterialen, kunnen andere groene elementen zoals bomen ook worden geïntegreerd in het ontwerp om nog meer milieuvoordelen te behalen. Deze groene elementen dragen bij aan het verminderen van CO2-uitstoot, bevordering van biodiversiteit en verbetering van de luchtkwaliteit.

Kortom, hergebruik van bestrating ter plaatse is een duurzame oplossing die niet alleen het milieu ten goede komt door het verminderen van CO2-uitstoot en grondstoffengebruik, maar ook bijdraagt aan een betere wateradaptie en het bevorderen van groene leefomgeving.