Artikelen door Esther

Wordt uw stad de groenste?

Charlotte in North-Carolina, Verenigde Staten. Deze stad is in 2020 uitgeroepen tot de groenste stad ter wereld. Waar wordt dit op gebaseerd en hoe ontwikkel je jouw stad tot groene stad? Op basis van concrete cijfers is een wereldranglijst opgesteld. De waarden die zorgen voor de concrete cijfers zijn vastgesteld door een combinatie van metingen […]

De Nieuwe wAarde; een integrale eye-opener bij verduurzaming van wijken

De Nieuwe wAarde staat voor een nieuwe visie en aanpak bij de inrichting en beheer van de openbare ruimte. Doel is het gelijktijdig realiseren van een klimaatadaptieve, biodiverse én gezonde leefomgeving. “We waren eerder vooral op basis van ons gevoel bezig met duurzaamheid. Dankzij De Nieuwe wAarde hebben we nu een kader, en weten we […]

Een mooi voorbeeld van de Nieuwe wAarde-aanpak

Praktijkvoorbeeld De zomers van 2018, 2019 en 2020 laten zien dat het klimaat nu echt aan het veranderen is. Steeds vaker krijgt Nederland dan ook te maken met hoge temperaturen in de stad, piekbuien met veel wateroverlast, afsterven van bomen en opdrogen van beken en vennen door langdurige droogte. Werken aan klimaatadaptatie, ofwel het opvangen […]